السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Panel Home
Other Content
HADITSHR BUKHARI
  • Posts
  • Comments
  • Pageviews

 • Translate
 • Asma’ul Husna, Al Qahhaar


  ۩   THE SUBDUER   ۩
  ۩   MAHA MEMAKSA   ۩

  Hanya Allah yang memiliki perintah penuh atas semua yang terjadi di alam semesta.

  Dialah dominan mutlak Siapakah yang lebih besar daripada raja atau pemimpin di dunia ini.


  (13:16) Al-Rad – Surah GURUH

  Katakanlah: “Siapakah Tuhan langit dan bumi?” Jawabnya: “Allah.”
  Katakanlah: “Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfa’atan dan tidak [pula] kemudharatan bagi diri mereka sendiri?”.

  Katakanlah: “Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?”

  Katakanlah: “Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”. (16)

  (14:48) Ibrahim – Surah IBRAHIM

  [Yaitu] pada hari [ketika] bumi diganti dengan bumi yang lain dan [demikian pula] langit, dan mereka semuanya [di padang Mahsyar] berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. (48)

  (38:65) Sad – Surah SHAAD

  Katakanlah [ya Muhammad]: “Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. (65)

  (39:4) Az-Zumar – Surah ROMBONGAN-ROMBONGAN

  Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Maha Suci Allah. Dia-lah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. (4)

  (40:16) Ghafir – Surah ORANG YANG BERIMAN

  [yaitu] hari [ketika] mereka keluar [dari kubur]; tiada suatupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. [Lalu Allah berfirman]: “Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?” Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. (16)

  Jika dibacakan sebanyak mungkin dan cinta duniawi akan lenyap dari hati orang tersebut.
  Jika di bawah disebutkan dibacakan dalam 3 hari terakhir bulan lunar ketika bulan tidak terlihat dengan Doa Ya follwoing Qahoro, Ya Qahharo, Ya Zal Bat-Shish Shadeede Antal Lazi La Yaataqo Inteqamohoo, musuh-musuh akan dihancurkan.


  Nama Allah al-Qahir disebutkan dalam ayat berikut dua dari Al Qur’an:

  Dan Dialah yang menundukkan, di atas hamba-Nya, dan Dia Maha Bijaksana, Yang Maha Mengetahui. [QS Al-An `am: 18]

  Dialah yang menundukkan, di atas hamba-Nya, dan Dia menetapkan wali atas Anda. Akhirnya, ketika kematian mendekati salah satu dari Anda, kami malaikat mengambil jiwanya, dan mereka tidak pernah gagal dalam tugas mereka [QS al-An'am: 61]

  Segala sesuatu dalam penciptaan secara langsung mengalami kekuatan Allah dan kehendak. Demikian juga, Allah mengirim malaikat-Nya untuk melaksanakan kehendak-Nya atas ciptaan.

  Kedaulatan mutlak Allah atas ciptaan jelas jelas di dunia, bagaimana Allah memelihara dan mengatur semua urusan. Ini akan menjadi lebih nyata dalam akhirat.

  Inilah sebabnya mengapa kita melihat bentuk yang lebih tegas dari nama – al-Qahhar – dipekerjakan dalam ayat berikut:

  Para atasnya Hari mereka akan (semua) tampil: tidak satu hal pun tentang mereka yang tersembunyi bagi Allah. Siapakah kekuasaan hari ini? ! Ini adalah milik Allah, Yang, Subduer tersebut (semua) [QS Ghafir: 16]

  Ayat ini adalah salah satu dari enam tempat di Al Qur’an dimana bentuk tegas dari nama – al-Qahhar – muncul. Dalam ayat ini, pertanyaan diajukan – perubahan – “siapa yang berkuasa hari ini”

  Di akhirat, tidak akan ada pertanyaan dalam pikiran seseorang bahwa segala sesuatu dan semua orang yang ada tunduk pada kekuasaan Allah. Adanya penciptaan dan segala isinya tergantung pada Allah, Tuhan dan Pencipta segala sesuatu.

  Para maha memaksa dari Argumen Palsu

  Satu konotasi nama Allah al-Qahhar adalah bahwa Dia menundukkan argumen dari mereka yang menyangkal Dia. Ia melakukannya dengan menempatkan dalam penciptaan bukti tak terbantahkan banyak dan tanda-tanda yang membuktikan keberadaan-Nya dan ketuhanan dan fakta bahwa Dia saja yang layak untuk disembah.

  Kita melihat tanda-tanda yang jelas dan tak terbantahkan di alam semesta di sekitar kita dan dalam diri kita. Selain itu, kami telah diberi pengetahuan naluriah tentang Tuhan kita dan keyakinan alam keberadaan-Nya.

  Bukti dalam penciptaan yang menyatakan keberadaan Allah dapat disaksikan oleh ilmuwan yang mempelajari alam semesta secara mendalam dengan negara yang mempunyai teknologi serta oleh buruh tani sederhana yang melihat bagaimana sebuah kecambah benih dan tumbuh di tanah, dan oleh Badui kasar yang menyaksikan hujan dan melihat mekarnya gurun.

  Dengan tanda-tanda seperti ini, Allah menundukkan keraguan orang memiliki dan mengilhami hati mereka untuk iman.

  Akhirat

  Lain konotasi nama Allah al-Qahhar adalah bahwa makhluk-Nya akan sepenuhnya tunduk pada kehendak-Nya pada hari kiamat. Mereka akan memiliki pilihan yang mereka dalam melahirkan dan berkumpul bersama untuk penghakiman terakhir. Mereka tidak akan memiliki tempat berlindung melarikan diri ke pada hari itu.
  Allah berfirman:

  Pada hari ketika Bumi akan diubah ke bumi, dan langit (juga akan diubah) dan mereka akan tampil kepada Allah, Yang, Subduer itu. [QS Ibrahim: 48]

  Tidak akan ada perselisihan pada hari itu. Allah menaklukkan keraguan rakyat dan argumen dalam kehidupan dunia dengan tanda-tanda yang jelas-Nya, dan di akhirat dia menundukkan mereka dengan pengadilan sementara mereka menunggu dan melihat di.

  Orang-orang percaya menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di hari kiamat. Mereka memiliki harapan kepada Allah dan pahala-Nya pada hari itu. Mereka berharap dapat janji Allah.

  Ini membantu mereka untuk menahan diri dari perbuatan dosa dan tidak adil dan untuk memeriksa keinginan palsu mereka, bahkan ketika kekayaan yang didapat melanggar hukum atau memanjakan kesenangan berdosa adalah dekat.

  Mereka telah diperkaya dalam tekad mereka untuk melakukan yang benar dengan harapan yang mereka miliki di akhirat.


  ▬▬▬▬▬ஜ۩***۩ஜ▬▬▬▬▬

  0komentar :

  Posting Komentar

  top